1 năm trước
198k
396
슬슬 눈오리의 계절이 오는구만🐤 . 아~분장 누가 이리 잘해준거지 @chanihong 인가?🙈
So cute😍😍😍
8 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍
5 tháng trước
I love you so much shin ye eun😍❤️❤️❤️❤️❤️
4 tháng trước
❤️❤️❤️❤️
4 tháng trước
예은아 나도 조각모음 해놨어. 봐봐.
3 tháng trước
언니, 이건 어느 드라마의 화장사진이 너무 예뻐요?🥰🥰
2 tháng trước
무엇을 말해야합니까
2 tháng trước
拜托 你别太可爱了😍
2 tháng trước